2021>2022

jeudi 26 août 2021

Asha Thomas
vendredi 1er octobre 2021

Compagnie Heïdi (...)
jeudi 3 février > vendredi 4 février 2022

Cies Focus &
jeudi 24 mars > vendredi 25 mars 2022

Théâtre du Kronope
jeudi 31 mars 2022

Compagnie L’Unijambis
jeudi 7 avril > samedi 9 avril 2022

Compagnie LOBA (...)
mercredi 4 mai > vendredi 6 mai 2022

Compagnie des Dramat
jeudi 12 mai 2022

Compagnie Vilcanota
mercredi 25 mai 2022

Compagnie Lola (...)